به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

پول

🔺️سکه از مرز ۷ میلیون تومان عبور کرد

🔺️سکه از مرز ۷ میلیون تومان عبور کرد

🔹قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 🔹قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم شش میلیون و ۹۰۰ هزار تومان 🔹قیمت هر قطعه نیم سکه نیز سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 🔹قیمت هر قطعه ربع سکه دو میلیون و ...
صفرهایی که بی موقع حذف می‌شوند

صفرهایی که بی موقع حذف می‌شوند

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه لوترن کالیفرنیا: 🔹حذف چهار صفر از پول ملی باید در شرایط ثبات و پایداری اقتصادی انجام شود و در شرایط تورمی ممکن است تجربه ناموفق برزیل تکرار شود. 🔹برزیل این کار را به صورت ناموفقانه انجام داد و لذا مجبور شد که واحد پولی خود را ...