به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

هواپیما.سقوط.هواپیما اوکراینی.سالگرد

سالگرد هواپیمای اوکراین

سالگرد هواپیمای اوکراین

سازمان هواپیمایی کشوری، در سالگرد وقوع سانحه پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین اعلام کرد: پیش نویس گزارش نهایی سانحه تهیه و برای دریافت نظرات به کشورهای مربوطه ارسال شده است. سازمان هواپیمایی کشوری، در سالگرد وقوع سانحه پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین، برابر استانداردهای بین‌المللی، اولین بیانیه سالیانه خود را ...