به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

نوروز

فلسفه سفره هفت سین ایرانیان

فلسفه سفره هفت سین ایرانیان

نوروز یکی از کهن ترین جشن های به جا مانده از دوران باستان است که آداب و رسوم زیادی دارد . از مشهورترین مراسم نوروزی ایرانیان، گستردن سفره هفت سین است. امروزه نیز مردم ایران سفره هفت سین را چـند ســاعــت مانــده به زمان تـــحویل ســـــال نو آمـــاده می کنند و ...