به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

ممنوعیت

طرح ممنوعیت خروج مسوولان از کشور به هیات رییسه ارسال شد

طرح ممنوعیت خروج مسوولان از کشور به هیات رییسه ارسال شد

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: طرح ‎ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران پس از اتمام مسئولیت از کشور را تا سپری شدن مراحل قانونی، تنظیم و با قید یک فوریت به هیات رییسه ارسال شد. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در ...