به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

محمدرضا شجریان

استاد محمدرضا شجریان

استاد محمدرضا شجریان

عکسی بی نظیر از مسابقات پرش سه گام قهرمانی کشور و کسب مقام دوم توسط استاد محمدرضا شجریان در سال ۱۳۴۵.🖤 ...