به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

عباس اخوندی

انتقادات تند وزیر پیشین روحانی از رئیس جمهور و سیاست های دولت

انتقادات تند وزیر پیشین روحانی از رئیس جمهور و سیاست های دولت

وزیر پیشین راه و شهرسازی در یادداشتی انتقادآمیز آورده است: «آیا دولت می‌تواند عدم پایبندی خود به قراردادی که با ملت بسته‌ بود را به صرف فشار گروهی در خارج از دولت توجیه کند و اگر معلوم شد که سیاستی اشتباه بوده، تا کی باید بر اشتباه پافشاری کرد؟ آیا ...