به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

صادرات، واردات،هندوانه،بازار ترکیه

هندوانه صادراتی ایران به ترکیه برگشت خورد

هندوانه صادراتی ایران به ترکیه برگشت خورد

لطیفی سخنگوی گمرک ایران: 🔹روز پنجشنبه اولین محموله از هندوانه صادراتی ایران که پیش‌ازاین به ترکیه صادرشده بود به دلیل حل نشدن مشکل افزایش ناگهانی تعرفه واردات در ترکیه مجبور به برگشت به کشور شد. 🔹با افزایش ناگهانی تعرفه واردات هندوانه در ترکیه، بیش از هفت هزار تن هندوانه صادراتی ...