به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

شکر

قیمت شکر چرا بالا رفت؟

قیمت شکر چرا بالا رفت؟

قیمت شکر چرا بالا رفت؟ وی اضافه کرد: در حال حاضر حدود ٣ تا ۴ کشتی متعلق به شرکت بازرگانی دولتی، در حال تخلیه است و دو کشتی نیز متعلق به ما است ضمن اینکه شرکت بازرگانی دولتی چند کشتی نیز در راه دارد. دبیر انجمن صنفی قند و ...