به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

سکه

🔺️سکه از مرز ۷ میلیون تومان عبور کرد

🔺️سکه از مرز ۷ میلیون تومان عبور کرد

🔹قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 🔹قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم شش میلیون و ۹۰۰ هزار تومان 🔹قیمت هر قطعه نیم سکه نیز سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 🔹قیمت هر قطعه ربع سکه دو میلیون و ...