به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

ستاره اسبق برزیل

روایت عجیب ستاره اسبق برزیل از شرایط آث میلان

روایت عجیب ستاره اسبق برزیل از شرایط آث میلان

به گزارش ایرنا، تارنمای فوتبال ایتالیا روز شنبه نوشت: ستاره اسبق سلسائو از رویکرد عملگرایانه برلوسکونی در اداره باشگاه سخن گفت. این رویکرد ورود مکرر به رختکن تیم قبل و بعد از بازی ها و تلاش برای نشان دادن دانش فوتبالی او را شامل می شد. رونالدو اظهار داشت: ...