به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

سازمان ملل،چین،کرونا،

🔺️ چین: آمریکا بزرگ‌ترین بدهکار سازمان ملل است

🔺️ چین: آمریکا بزرگ‌ترین بدهکار سازمان ملل است

نماینده ویژه چین در سازمان ملل: 🔹 واشنگتن به ترتیب حدود ۱.۱۶ میلیارد دلار و ۱.۳ میلیارد دلار به بودجه منظم و عملیات های صلح این سازمان بدهکار است. 🔹 چین علیرغم مواجهه با فشارهای چشمگیر اقتصادی و مالی ناشی از شیوع کووید ۱۹، دومین مشارکت کننده در ...