به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

روحانی،رئیس جمهور،برخام،سوئیس

روحانی در تماس تلفنی با رئیس جمهور سوئیس

روحانی در تماس تلفنی با رئیس جمهور سوئیس

🔺روحانی در تماس تلفنی با رئیس جمهور سوئیس: سوئیس نقش موثر تری در قبال اقدامات غیر قانونی آمریکا ایفا کند 🔹ایجاد این سازو کار می تواند در این شرایط سخت تاثیر گذار باشد و انتظار داریم با فعال تر شدن این سازوکار مالی، مواردی از منابع مالی ایران در ...