به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

رقص

فرهنگ و خانواده در برزیل

فرهنگ و خانواده در برزیل

برزیل از یک زنجیره‌ی تاریخی غنی از سنت‌های قومی، موسیقی، رقص، هنر و ادبیات برخوردار است که از ترکیب متنوع فرهنگ‌های متعدد در طول قرن‌ها به وجود آمده است. برزیلی‌ها را به خاطر عشق به رقص (به‌خصوص سامبا و بوسا نوا) و موسیقی می‌شناسند که با جشنواره‌های مختلف در طول ...