به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

خود کفایی گندم.برزیل.مواد غذایی.تولید کنندگان.

برنامه برزیل برای خود کفایی تولید گندم در مناطق گرمسیر

برنامه برزیل برای خود کفایی تولید گندم در مناطق گرمسیر

برنامه برزیل برای خود کفایی تولید گندم در مناطق گرمسیر برزیل از بزرگترین تولید کنندگان مواد غذایی در دنیا به شمار می رود ولی در تولید کالای استراتژیک گندم با کمبود عرضه مواجه است و یک وارد کننده بزرگ می‌باشد. برزیل ششمین وارد کننده بزرگ گندم دنیا است که بیش ...