به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

خروج از برجام

نماینده چین در سازمان ملل:

نماینده چین در سازمان ملل:

🔺چین: آمریکا نه می‌تواند تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کند و نه مکانیسم بازگشت فعال را 🔹آمریکا با خروج از برجام نتوانست به تعهداتش ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نماینده چین در سازمان ملل:سازمان ملل عمل کند. 🔹این کشور حق ندارد که تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران را تمدید کند، چه ...