به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

تحریم امریکا،ایران،نیروی انتظامی

آمریکا وزیر کشور و پلیس را تحریم کرد

آمریکا وزیر کشور و پلیس را تحریم کرد

🔸دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعلام کرد. 🔸در فهرست تحریم‌های آمریکا که روی وب‌سایت وزارت خزانه‌داری قرار گرفته نام ۹ فرد و سه نهاد دیده می‌شود. 🔸عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران یکی از افرادی است که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است. 🔸دولت آمریکا ...