به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

تحریم،شرکت چینی،واشنگتن،غیر قانونی

چین همکاری با ایران را منطقی و قانونی خواند

چین همکاری با ایران را منطقی و قانونی خواند

🔸وزارت خارجه چین در واکنش به تحریم‌ اخیر آمریکا علیه یک شرکت چینی، ضمن درخواست برای لغو فوری تحریم‌های غیرقانونی واشنگتن، همکاری با ایران را منطقی و قانونی توصیف کرد....