به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

بانک مرکزی ایران

فروش اوراق دولتی در ابان ماه ۴٫۵ برابر شده است.

فروش اوراق دولتی در ابان ماه ۴٫۵ برابر شده است.

دولت طی ۲۴ مرحله حراج اوراق بدهی از خرداد تا آبان ماه امسال، ۷۵هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منابع مالی را جذب کرده و در آبان‌ماه، فروش اوراق ۴.۵ برابر شده است. عملیات بازار باز و حراج اوراق دولتی چند ماهی است که پایش به ادبیات تأمین مالی ...