به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

ایمیدرو .جمهوری اسلامی ایران . وزارت صنعت معدن و تجارت

ایران در جایگاه سوم رشد تولید فولاد سال ۲۰۲۰ جهان

ایران در جایگاه سوم رشد تولید فولاد سال ۲۰۲۰ جهان

جمهوری اسلامی ایران در رشد تولید فولاد مربوط به سال ۲۰۲۰، جایگاه سوم جهانی را پس از ازبکستان و مولداوی(دارندگان تولید اندک) به دست آورد. مجموع تولید شمش فولاد ایران در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۲۹ میلیون تن رسید و کشورمان همچنان جایگاه دهمین تولیدکننده فولاد جهان را حفظ ...