به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

ایران خودرو

فزایش ۱۰درصدی قیمت محصولات کارخانه ای ایران خودرو و سایپا تصویب شد.

فزایش ۱۰درصدی قیمت محصولات کارخانه ای ایران خودرو و سایپا تصویب شد.

🚘افزایش ۱۰درصدی قیمت محصولات کارخانه ای ایران خودرو و سایپا تصویب شد. 🔸سمند ال ایکس: ۷۳۴۰۰ میلیون 🔸دنا تیپ۱: ۹۲۴۰۰میلیون 🔸پژو ۴۰۵: ۶۹۳۰۰میلیون 🔸رانا : ۷۴۲۵۰میلیون 🔸پژو ۲۰۶تیپ ۲: ۷۳۱۰۰میلیون 🔸پژو ۲۰۶تیپ ۵: ۹۲۴۰۰میلیون 🔸پژوپارس : ۸۶۱۰۰میلیون 🔸تیبا معمولی: ۵۷۲۰۰ میلیون 🔸کویک معمولی: ۷۵۹۰۰ میلیون 🔸پراید( ۱۱۱ ): ۴۲۱۰۰میلیون 🔸ساینا: ...