به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

ایران،اقتصاد،سرمایه گذاری

واگذاری سهام باید به کاهش تصدی‌گری و مدیریت دولتی منجر شود

واگذاری سهام باید به کاهش تصدی‌گری و مدیریت دولتی منجر شود

🔹ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در یکصد و سی و هشتمین جلسه تاکید کرد که فرآیند واگذاری و شکل عرضه مستقیم سهام به گونه‌ای باشد که منجر به کاهش تصدی‌گری و درنهایت واگذاری مدیریت دولتی شود. 🔹در این جلسه همچنین گزارش دیگری در خصوص تشکیل صندوق‌های سرمایه گذاری معامله پذیر(ETF )به ...