به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

امور خارجه،امریکا،تحریم، جنگ،صلاحیت سیاسی

موسوی: آمریکا به هیچ وجه صلاحیت قضاوت درباره سایر کشورهای جهان ندارد

موسوی: آمریکا به هیچ وجه صلاحیت قضاوت درباره سایر کشورهای جهان ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه: 🔹 آمریکا با آن سابقه پلید و سیاه در اقدامات تروریستی، اعدام های فراقضایی، رسوایی‌های جاسوسی، حمایت از نظام های فاشیستی و دیکتاتوری و قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر، ۷۹ کودتا و تغییر نظام در کشورهای مستقل، جنگ افروزی بی سابقه در تاریخ با ۱۳۵ جنگ، ...