به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

اقتصاد،ایران

صفرهایی که بی موقع حذف می‌شوند

صفرهایی که بی موقع حذف می‌شوند

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه لوترن کالیفرنیا: 🔹حذف چهار صفر از پول ملی باید در شرایط ثبات و پایداری اقتصادی انجام شود و در شرایط تورمی ممکن است تجربه ناموفق برزیل تکرار شود. 🔹برزیل این کار را به صورت ناموفقانه انجام داد و لذا مجبور شد که واحد پولی خود را ...