به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

ادیلسون

ادیلسون: من از #مسی، #رونالدو و نیمار بهترم

ادیلسون: من از #مسی، #رونالدو و نیمار بهترم

✅✅ادیلسون: من از #مسی، #رونالدو و نیمار بهترم؛ آنها باید جام جهانی ببرند تا بالاتر از من قرار بگیرند 🔸من در دوران اوجم، از نیمار بهتر بودم،او باید جام جهانی ببرد تا بالاتر از من قرار بگیرد. 🔸شخصیت خاص خودم را دارم و به نظرم مسی هم برای اینکه از ...