به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

آژانس بین المللی

جمعیت برزیل از ۲۱۰ میلیون نفر عبور کرد

جمعیت برزیل از ۲۱۰ میلیون نفر عبور کرد

🔺براساس آمار انستیتوی جغرافیا و آمار برزیل (IBGE) ، جمعیت برزیل بر اساس سرشماری در 5،570 شهر 210.1 میلیون نفر تخمین زده شد. 🔹 آخرین آمار جمعیت، سرشماری کل ساکنان ایالت ها و شهرهای برزیل در اول ژوئیه 2019 است و روز چهارشنبه (۲۸) در "روزنامه رسمی" منتشر شد. ...