به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

بررسی 27 کشور جهان در خصوص تنوع زیستی

بررسی ۲۷ کشور جهان در خصوص تنوع زیستی

🔘 در بررسی جهانی در ۲۷ کشور جهان در خصوص تنوع زیستی، ۵۱ درصد مردم برزیل تنوع فرهنگی، قومی، نژادی، دینی و جنسیتی در کشور را مثبت ارزیابی کرده و ۱۳ درصد مخالف هستند.

🔺 درخصوص برابری و تساوی جنسیتی، ۶۸درصد مردم برزیل معتقد است که شرایط در کشور بهبود یافته و ۲۱% مساوات میان زن و مرد را بدتر عنوان کرده اند.

🔸 همچنین ۵۱درصد برزیلی ها موافق ارتقاء نقش مذهب در جامعه ، ۸ درصد مخالف و ۲۲ درصد خواستار عدم نقش آفرینی مذهب در امور اجتماعی هستند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.