به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

🇹🇯🇧🇷دیدار دبیر اول سفارت برزیل با مدیر عامل آژانس همکاریهای برزیل و ایران در راستای همکارهای مشترک

🇹🇯🇧🇷دیدار  دبیر اول سفارت برزیل با مدیر عامل آژانس همکاریهای برزیل و ایران در راستای همکارهای مشترک

🇹🇯🇧🇷دیدار دبیر اول سفارت برزیل با مدیر عامل آژانس همکاریهای برزیل و ایران در راستای همکارهای مشترک

دبیر اول سفارت برزیل
آقای فیلیپه آبوت گالوائو سوبررا لوپز

دبیر دوم سفارت برزیل
رئیس بخش بازرگانی
خانم آنا ماریا سنا ر.پاسیانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.