به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی
تاریخ شروع:
پنجشنبه ۹۷/۰۹/۰۱ (۱۱/۲۲/۲۰۱۸)
تاریخ پایان:
يكشنبه ۹۷/۰۹/۰۴ (۱۱/۲۵/۲۰۱۸)
زمان بازدید:
۹ الی ۱۷
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
iexhap.ir
تلفن:
۰۲۱-۸۸۵۱۳۲۱۶-۸۸۵۱۳۵۵۷-۸۸۷۴۶۸۳۹-۸۸۷۴۴۵۷۶
فکس:
۰۲۱-۸۸۷۴۴۴۶۳
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.