وزیر کشور طرح مجدد مذاکره با ایران از سوی دشمنان را نشان دهنده بی اثر بودن تحریم ها دانست و گفت: ایران محور صلح، ثبات و تاثیرگذاری در منطقه است؛ لذا آمادگی داریم بر اساس روش‌های قانونی و منطقی و تامین‌کننده منافع ملی برای احقاق حقوق مردم اقدام کنیم.