به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

آژانس همکاریهای بازرگانی برزیل و ایران به منظور تسهیل در امور بازرگانانی که در ارتباط با مبادلات اقتصادی با کشور برزیل هستند امادگی دارد سرویسهای ذیل را به کلیه عزیزان ارائه نماید.

بدیهی است این مجموعه با دارا بودن کادر مجرب و حرفه ای  در کشور فدراتیو برزیل نسبت به پاسخگوئی در اسرع وقت عمل نماید.

ثبت شرکت در برزیل

پیگری هرگونه موضوع حقوقی در برزیل

پیگری اقامت و ویزا

اخذ نمایندگی کالا در برزیل

پیگیری امور مربوط به سرمایه گذاری در برزیل

در صورت تمایل با هریک از گزینه های فوق تماس حاصل گرفته تا اقدامات لازم با دفتر برزیل صورت پذیرد.