به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران

  • آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران در سال ۲۰۰۸ میلادی در کشور برزیل ثبت قانونی و فعالیت خود را اغاز نمود.

این آژانس در طول این سالها جربیات مفید سعی در رشد مبادلات بین دو کشور بزرگ ایران و برزیل را داشته است.

عمده شاخصه های فعالیت اژانس را میتوان در بخش بازرگانی و ورزشی و همچنین فرهنگی برشمرد که واردات اقلام از برزیل

و همچنین صادرات فرش از ایران و برگزاری نمایشگاه های متعدد در برزیل و اعزام ورزشکاران و مربیان ورزش فوتبال ایران به آن کشور را جهت شرکت در دوره های خاص از فعالیتهای این آژانس بوده است.

  1. برگزاری نمایشگاه صنایع دستی ایران در برزیل
  2. اعزام گروه خودرو ساز به برزیل.
  3. هماهنگی و همراهی سفر رییس جمهور قبلی برزیل به ایران.
  4. اعزام کارگروه بانکی به برزیل.
  5. اعزام کار گروه فرهنگی ایران به برزیل.
  6. ثبت چند شرکت در برزیل مورد درخواست بازرگانان ایرانی.
  7. اخذ نمایندگی برای متقاضیان ایرانی.

لذا این اژانس امیدوار است در این مقطع بتواند در راستای سیاستهای جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراتیو برزیل گامهای موثرتری به منظور ارتقاع روابط تجاری دو کشور بردارد.