به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     
  • آژانس همکاری های بازرگانی برزیل و ایران با دارا بودن کادر مجرب از وکلای برزیل آمادگی دارد که خدمات مشروحه ذیل را در چهارچوب مقررات و قوانین جمهوری فدراتیو برزیل به کلیه افراد حقیقی و حقوقی ایران در کشور برزیل ارائه نماید .

پیگیری امور مربوط به سرمایه گذاری

پیگیری دعوای حقوقی در محاکم کشور برزیل

Image result for Logo advogados Brasil

پیگیری امور قراردادها و اخذ نمایندگی های مربوط به کشور برزیل

پیگیری امور مربوط به ثبت و فعالیت اقتصادی در قالب ایجاد شرکت

پیگیری امور مربوط به اقامت در کشور برزیل

انجام قراردادهای متقابل