به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

توافق آ‍ژانس همكاريهاي بين المللي بازرگاني برزيل و ايران با شركت I.G.I ايران

توافق آ‍ژانس همكاريهاي بين المللي بازرگاني برزيل و ايران  با شركت I.G.I   ايران

                                                               

بر اساس توافقنامه اين آژانس با شركت I.G.I   شركت بين المللي بازرسي كالاي تجاري مقرر گرديد : بازرسي و كنترل كيفي كالاهاي صادراتي برزيل به ايران از نظر كمي و كيفي و استانداردهاي لازم به منظور ورود به ايران در مبداء توسط آژانس همكاريهاي بين المللي بازرگاني برزيل و ايران مورد بازرسي قرار گيرد و سپس به مقصد ايران ارسال شود .

لذا بر اين اساس كليه  تجار و بازرگانان  قبل از حمل هرگونه محموله مي بايست با آژانس هماهنگي لازم را بعمل آورده تا دچار مشكل قانوني نگردند .

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.