به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

ترامپ برزیل پیروز شد

ترامپ برزیل پیروز شد

ژایربولسونارو نامزد راست افراطی برنده انتخابات ریاست جمهوری برزیل شد از او به عنوان دونالدترامپ برزیل یاد می شود . او در دوره دوم با ۵۶ درصد ارا برنده انتخابات شده بود او شکنجه عدم پرداخت حقوق میاوی به زنان و مردان و توزیع سلاح میان مردم را تایید می کند .

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.