به آژانس همکاریهای اقتصادی برزیل و ایران خوش آمدید
     

بستری شدن رئیس جمهور برزیل در بیمارستان

بستری شدن رئیس جمهور برزیل در بیمارستان

ژایر بولسونارو ریس جمهور برزیل امروز برای ترمیم روده که در اثر سوقصد به وی در جریان انتخابات، صدمه دیده است، در بیمارستان اسرائیلی آلبرت انیشتاین تحت عمل جراحی قرار گرفت. اتاقی در کنار اتاق بستری نامبرده و تا زمان ترخیص برای انجام امور دولتی در نظر گرفته شده است

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.